Om os

Foreningen DANMARK - LETLAND

Velkommen til Foreningen DANMARK - LETLAND!

Her finder du information vedrørende foreningen, vores aktiviteter, billeder fra arrangementer og andre ting.

Hvis du synes, at der mangler information og specifikke områder, er du altid velkommen til at konakte os.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i Foreningen Danmark-Letland

Foreningen Danmark - Letland blev stiftet i august 1992 i København af en kreds af private personer med interesse for Letland. Formålet med Foreningen Danmark-Letland er på alle måder at styrke og udvikle venskab og samarbejde mellem det lettiske og det danske folk samt oplyse om Letland.

 

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, husstande, foreninger, virksomheder, kommuner, menigheder, organisationer m.v. med interesse for dansk-lettiske relationer.

 

Foreningen er landsdækkende. De fleste arrangementer finder sted i Københavnsområdet, men der opfordres til lokalt arbejde også andre steder i landet.

Aktiviteter

Vi har forskellige aktiviteter for vores medlemmer året rundt.

Udgivelse af medlemsblad fire gange årligt. Gennem bladet søger Foreningen at beskrive såvel den politiske som den økonomiske og kulturelle udvikling i Letland samt orientere om aktiviteter i Danmark vedrørende Letland.

 

Foreningen indbyder til medlemsmøder, hvor der orienteres om, f.eks. den aktuelle situation i Letland, rejseoplevelser, foreningens og andres arbejde i forbindelse med Letland. Bliv orienteret om disse aktiviteter. Som medlem kan du tilmelde dig vores mailingliste hos kasserer Åse Lundbye på aase.lundbye@danmark-letland.dk

 

Foreningen deltager også i projekter sammen med andre organisationer og modtager ofte invitationer til større møder og seminarer, som vi videreformidler til medlemmerne.

Letlands Nationaldag

Bliv medlem af vores forening

Vil du holde dig orienteret om det nyeste i Letland?

Vil du orienteres om, hvor og hvornår der er sammenkomster, koncerter eller faglige events i forbindelse med Letland og lettisk kultur?

Vil du være med til at repræsentere Letland ved forskellige events og møder?

Vil du vide mere om dansk-lettiske ligheder og forskelle?

 

Så bliv medlem af Foreningen Danmark - Letland!

 

Som medlem af Foreningen Danmark - Letland modtager du vores medlemsblad fire gange om året med mange af nyheder fra Letland, både de kulturelle og politiske. Som medlem har du mulighed for at modtage aktuelle nyheder og invitationer. Som medlem bidrager du også til de forskellige projekter, som foreningen involverer sig i.

 

Medlemsskabs typer og kontingent

Der findes fire typer af medlemskab:

Medlemsskabs typer og kontingent per et år (fra 2012)

EnkeltpersonerDKK 250

HusstandeDKK 350

Unge under 26 år og pensionisterDKK 175

Organisationer m.m.DKK 550

 

Indmeldelse

Indmeldelse i Foreningen Danmark-Letland sker ved at skrive e-mail til kasserer Åse Lundbye på aase.lundbye@danmark-letland.dk

Foreningens girokonto er: 07 736 54

Bankoverførsel via netbank sker til: Danske Bank, Reg.nr: 1551, Konto: 000 0773 654

 

Mailingliste

Foreningen indbyder til medlemsmøder, hvor der orienteres om, f.eks. den aktuelle situation i Letland, rejseoplevelser, foreningens og andres arbejde i forbindelse med Letland, samt til koncerter og andre aktiviteter.

I medlemsbladet omtales disse invitationer, hvis de foreligger ved redaktionsslutning. Sommetider kommer der lige pludselig informationer, som vi meget gerne vil give videre til alle vores medlemmer, mens de er aktuelle. Derfor er det vigtigt for os, at vi kan kommunikere det ud til jer hurtigst muligt, og det kan lad sig gøre per e-mail.

In Corde Meo, K. Gjaldbæk og ambassadør K. Ozolins ved Letlands Dag 2016 i København, foto af Hasse Ferrold

Kontakt

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du at komme i kontakt med Foreningen Danmark-Letland, er du velkommen til at udfylde nedenstående formular. Vi svarer hurtigst muligt.

 
 
 
 
 

 

 

Foreningen DANMARK - LETLAND

2018